avatar
Рейтинг
+0.4
 • 0
 • 0
Документація

Функція c_str()

String c_str() Перетворює вміст рядків як рядок з нульовим закінченням у стилі C. Зверніть увагу, що це дає прямий доступ до внутрішнього буфера String та має використовуватися з обережністю....
 • 0
 • 0
Документація

Функція compareTo()

String compareTo() Порівнює два String, перевіряючи, один йде перед чи після іншого, або визначаючи, чи вони рівні. Рядки порівнюються посимвольно, використовуючи значення ASCII символів. Це...
 • 14
 • 0
Документація

Функція charAt()

String charAt() Надає доступ до певного символу String. Синтаксис string.charAt(n) Параметри string: змінна типу String n: символ для доступу Повертає n-ий символ String...
 • 0
 • 0
Документація

Конструктор String()

String String() Створює екземпляр класу String. Існує кілька версій створення String з різних типів даних (тобто форматувати їх як послідовності символів), включаючи: постійний рядок...
 • 0
 • 0
Документація

String - об'єкт

String Клас String, частина ядра, починаючи з версії 0019, дозволяє використовувати і маніпулювати рядками тексту більш складними способами, ніж це роблять масиви символів. Можна об'єднувати...
 • 0
 • 0
Документація

Функція IRread()

Клас RobotMotor IRread() Отримує зчитування з визначеного інфрачервоного датчика. Може викликатися лише з процесора рушійної плати. Щоб зчитувати інфрачервоні датчики з контрольної плати,...
 • 0
 • 0
Документація

Функція motorsWrite()

Клас RobotMotor motorsWrite() Контролює швидкість та напрям коліс робота з процесора рушійної плати. Відрізняється від motorsWrite() контрольної плати. Ця функція керує моторами прямо, тоді...
 • 0
 • 0
Документація

Функція parseCommand()

Клас RobotMotor parseCommand() Отримує команди від контрольної плати робота та виконує їх відповідно. Є частиною основної програми рушійної плати робота. Якщо хочете розширити її, дивіться цей...
 • 0
 • 0
Документація

Функція process()

Клас RobotMotor process() Виконуйте різні дії відповідно до режиму Robot. Є частиною основної програми рушійної плати робота. Якщо хочете розширити її, дивіться цей документ . Може бути...
 • 0
 • 0
Документація

Функція begin()

Клас RobotMotor begin() Ініціалізує рушійну плату робота. Має викликатися у setup() , щоб використовувати специфічні для Robot особливості. Може викликатися лише на процесорі рушійної плати....
 • 0
 • 0
Документація

Конструктор RobotMotorBoard()

Клас RobotMotor RobotMotorBoard() Конструктор порожній, оскільки безпосередньо доступ до методів можна отримати через об'єкт Robot, Вам не потрібно викликати конструктор. Параметри...
 • 0
 • 0
Документація

Функція countryNameWrite()

Клас RobotControl countryNameWrite() Зберігає назву країни користувача у EEPROM. Синтаксис Robot.countryNameWrite(ім’я) Параметри ім’я: рядок для зберігання Повертає нічого...
 • 0
 • 0
Документація

Функція countryNameRead()

Клас RobotControl countryNameRead() Зчитує назву Вашої країни, що зберігається у EEPROM. Вона встановлюється функцією countryNameWrite() . Синтаксис Robot.countryNameRead(контейнер)...
 • 0
 • 0
Документація

Функція cityNameWrite()

Клас RobotControl cityNameWrite() Зберігає ім’я міста у EEPROM. Синтаксис Robot.cityNameWrite(ім’я) Параметри ім’я: рядок для зберігання Повертає нічого Приклади...