avatar
Рейтинг
+0.4
 • 0
 • 0
Документація

Функція substring()

String substring() Отримує підрядок String. Початковий індекс є включеним (відповідний символ включено у підрядок), але необов’язковий завершальний індекс є виключним (відповідний символ не...
 • 0
 • 0
Документація

Функція startsWith()

String startsWith() Перевіряє, чи String починається символами іншого String. Синтаксис string.startsWith(string2) Параметри string, string2: змінна2 типу String Повертає...
 • 0
 • 0
Документація

Функція setCharAt()

String setCharAt() Налаштовує символ у String. Не впливає на індекси за межами існуючої довжини String. Синтаксис string.setCharAt(індекс, c) Параметри string: змінна типу String...
 • 0
 • 0
Документація

Функція reserve()

String reserve() Функція String reserve() дозволяє зарезервувати буфер у пам’яті для маніпулювання рядками. Синтаксис string.reserve(розмір) Параметри розмір: unsigned int...
 • 0
 • 0
Документація

Функція replace()

String replace() Функція String replace() дозволяє Вам замінити всі екземпляри заданого символу іншим символом. Ви також можете використовувати функцію, щоб заміняти підрядки рядка іншим...
 • 0
 • 0
Документація

Функція remove()

String remove() Зміни в рядку шляхом видалення символів від зазначеного індексу до кінця рядка або від зазначеного індексу до індексу плюс підрахунок. Синтаксис string.remove(індекс)...
 • 0
 • 0
Документація

Функція length()

String length() Повертає довжину String у символах. (Зверніть увагу, що вона не включає прохідний нульовий символ.) Синтаксис string.length() Параметри string: змінна типу String...
 • 0
 • 0
Документація

Функція lastIndexOf()

String lastIndexOf() Знаходить символ чи String в межах іншого String. За замовчуванням шукає від кінця String, але також може працювати у зворотному напрямку від заданого індексу, дозволяючи...
 • 0
 • 0
Документація

Функція indexOf()

String indexOf() Знаходить символ чи String в межах іншого String. За замовчуванням шукає від початку String, але також може починатися з заданого індексу, дозволяючи знаходити всі екземпляри...
 • 0
 • 0
Документація

Функція getBytes()

String getBytes() Копіює символи рядка у запасний буфер. Синтаксис string.getBytes(буфер, довжина) Параметри string: змінна типу String буфер: буфер, у який копіювати символи...
 • 0
 • 0
Новини та проекти

Університет Оксфорду розробляє новий метод 3d-біодруку

Так як 3d-біодрук продовжує розвиватися, досі є виклики, з якими не справляються більшість методів 3d-друку тканин. Одне з таких завдань полягає у правильному розміщенні 3d-надрукованих клітин у...
 • 0
 • 0
Документація

Функція equalsIgnoreCase()

String equalsIgnoreCase() Порівнює два рядки на рівність. Порівняння не є чутливим до регістру, це означає, що String(«hello») дорівнює String(«HELLO»). Синтаксис...
 • 0
 • 0
Документація

Функція equals()

String equals() Порівнює два рядки на рівність. Порівняння є чутливим до регістру, це означає, що String «hello» не дорівнює String «HELLO». Синтаксис string.equals(string2)...
 • 0
 • 0
Документація

Функція endsWith()

String endsWith() Перевіряє, чи String закінчується символами іншого String. Синтаксис string.endsWith(string2) Парметри string: змінна типу String string2: інша змінна типу...