avatar
Рейтинг
+0.4
 • 0
 • 0
Документація

Оператор менше або рівне

String <= (менше або рівне) Перевіряє, чи рядок зліва менший за рядок справа або рівний йому. Цей оператор оцінює рядки в алфавітному порядку, по першому символу, де вони відрізняються....
 • 0
 • 0
Документація

Оператор < (менше, ніж)

String < (менше, ніж) Перевіряє, чи рядок зліва менший за рядок справа. Цей оператор оцінює рядки в алфавітному порядку, по першому символу, де вони відрізняються. Тому, наприклад, «a» <...
 • 0
 • 0
Документація

Оператор >= (більше або рівне)

String >= (більше або рівне) Перевіряє, чи рядок зліва більший за рядок справа або рівний йому. Цей оператор оцінює рядки в алфавітному порядку, по першому символу, де вони відрізняються....
 • 0
 • 0
Документація

Оператор > (більше, ніж)

String > (більше, ніж) Перевіряє, чи рядок зліва більший за рядок справа. Оператор оцінює рядки в алфавітному порядку, по першому символу, де вони відрізняються. Тому, наприклад, «b» >...
 • 0
 • 0
Документація

Оператор == (порівняння)

String == (порівняння) Порівнює два рядки на рівність. Порівняння є чутливим до регістру, це означає, що String «hello» не дорівнює String «HELLO». Функціонально те ж саме, що й...
 • 0
 • 0
Документація

Оператор += (додавання)

String += (додавання) Об'єднує String з іншими даними. Синтаксис string += дані Параметри нема Повертає нічого Приклад StringAppendOperator Повернутись до...
 • 0
 • 0
Документація

Оператор + (зчеплення)

String + (зчеплення) Комбінує або об'єднує два рядки у новий String. Другий рядок додається до першого, і результат розміщується у новий String. Працює так само, як і string.concat() ....
 • 0
 • 0
Документація

Оператор [] (доступ до елемента)

String [] (доступ до елемента) Дозволяє отримати доступ до окремих символів рядка. Синтаксис char thisChar = string1[n] Параметри char thisChar — символьна змінна string1 — змінна...
 • 0
 • 0
Документація

Функція trim()

String trim() Отримує версію String з видаленими початковим та завершальним пробілом. Починаючи з версії 1.0 trim() змінює рядок на місці замість того, щоб повернути новий. Синтаксис...
 • 0
 • 0
Документація

Функція toUpperCase()

String toUpperCase() Отримує версію String у верхньому регістрі. Починаючи з версії 1.0 toUpperCase() змінює рядок на місці замість того, щоб повернути новий. Синтаксис...
 • 0
 • 0
Документація

Функція toLowerCase()

String toLowerCase() Отримує версію String у нижньому регістрі. Починаючи з версії 1.0 toLowerCase() змінює рядок на місці замість того, щоб повернути новий. Синтаксис...
 • 0
 • 0
Документація

Функція toFloat()

String toFloat() Перетворює дійсний String у float. Рядок введення має починатися з цифри. Якщо рядок містить нецифрові значення, функція припинить виконання перетворення. Наприклад, рядки...
 • 0
 • 0
Документація

Функція toInt()

String toInt() Перетворює дійсний String у ціле число. Рядок введення має починатися з цілого числа. Якщо рядок містить нецілі числа, функція припинить виконання перетворення. Синтаксис...
 • 0
 • 0
Документація

Функція toCharArray()

String toCharArray() Копіює символи рядка у запасний буфер. Синтаксис string.toCharArray(буфер, довжина) Параметри string: змінна типу String буфер: буфер, у який копіювати...