Функція write()

Документація

Клас EthernetUDP

UDP.write()

Записує дані UDP до віддаленого з'єднання. Має бути охоплена функціями beginPacket() та endPacket(). beginPacket() ініціалізує пакет даних, він не відправляється до виклику endPacket().

Синтаксис
UDP.write(повідомлення)
UDP.write(буфер, розмір)

Параметри
повідомлення: вихідне повідомлення (char)
буфер: масив, який відправити як серії байтів (byte чи char)
розмір: довжина буфера

Повертає
байт: повертає число надісланих символів. Воно не має бути прочитаним

Приклад
#include <SPI.h>    

#include <Ethernet.h>

#include <EthernetUdp.h>

// Введіть MAC-адресу та IP-адресу для Вашого контролера нижче

// IP-адреса залежатиме від Вашої місцевої мережі:

byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };

IPAddress ip(192, 168, 1, 177);

unsigned int localPort = 8888;   // локальний порт для прослуховування

// Екземпляр EthernetUDP дозволяє нам надсилати та отримувати пакети через UDP

EthernetUDP Udp;

void setup() {

 // розпочніть Ethernet та UDP:

 Ethernet.begin(mac,ip);

 Udp.begin(localPort);

}

void loop() {

 Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());

  Udp.write("hello");

  Udp.endPacket();

}

Повернутись до головної

Коментарі 0

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.