Функція beginPacket()

Документація

Клас EthernetUDP

UDP.beginPacket()

Запускає з’єднання для запису даних UDP на віддалене з'єднання

Синтаксис
UDP.beginPacket(remoteIP, remotePort)

Параметри
remoteIP: IP-адреса віддаленого з’єднання (4 bytes)
remotePort: порт віддаленого з’єднання (int)

Повертає
Повертає ціле число: 1, якщо успішно, 0, якщо була проблема з ім’ям хосту чи портом.

Приклад
#include <SPI.h>    
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>

// Введіть MAC-адресу та IP-адресу для Вашого контролера нижче

// IP-адреса залежатиме від Вашої місцевої мережі:
 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);

unsigned int localPort = 8888;   // локальний порт для зчитування

// Екземпляр EthernetUDP дозволяє нам надсилати та отримувати пакети через UDP
EthernetUDP Udp;

void setup() {
 // розпочати Ethernet та UDP:
 Ethernet.begin(mac,ip);
 Udp.begin(localPort);

}

void loop() {

 Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
  Udp.write("hello");
  Udp.endPacket();

}

Повернутись до головної

Коментарі 0

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.