Функція Mouse.move()

Документація

Mouse.move()


Переміщує курсор на підключеному комп’ютері. Рух на екрані завжди пов’язаний з поточним положенням курсора. Слід викликати Mouse.begin() перед використанням Mouse.move().
Застереження: коли Ви використовуєте команду Mouse.move(), Arduino бере контроль над мишею. Переконайтеся, що Ви маєте контроль, перед використанням цієї команди. Кнопка для перемикання стану управління миші є дієвою.

Синтаксис
Mouse.move(xVal, yPos, wheel)

Параметри
xVal: обсяг руху по осі x — signed char
yVal: обсяг руху по осі y — signed char
wheel: обсяг руху колеса прокрутки — signed char

Повертає
нічого

Приклад
const int xAxis = A1;     // аналоговий датчик для осі X 
const int yAxis = A2;     // аналоговий датчик для осі Y

int range = 12;        // вихідний діапазон руху X чи Y
int responseDelay = 2;    // затримка відгуку миші, у мс 
int threshold = range/4;   // поріг відпочинку
int center = range/2;     // відстань від позиції
int minima[] = { 
 1023, 1023};        // фактичний мінімум analogRead для {x, y}
int maxima[] = {
 0,0};            // фактичний максисмум analogRead для {x, y}
int axis[] = {
 xAxis, yAxis};       // номери пінів для {x, y}
int mouseReading[2];     // фінальні зчитування миші для {x, y}


void setup() {
 Mouse.begin();
}

void loop() {

// зчитати і масштабувати дві осі:
 int xReading = readAxis(0);
 int yReading = readAxis(1);

// рух миші:
  Mouse.move(xReading, yReading, 0);
  delay(responseDelay);
}

/*
 зчитує осі (0 або 1 для x або y) та масштабує
 діапазон вхідних значень до діапазону від 0 до <діапазон>
*/

int readAxis(int axisNumber) {
 int distance = 0;  // відстань між центром та вихідним діапазоном

 // зчитати аналоговий вхід:
 int reading = analogRead(axis[axisNumber]);

// поточне значення перевищує максимум або мінімум для цієї осі,
// перевстановити max чи min:
 if (reading < minima[axisNumber]) {
  minima[axisNumber] = reading;
 }
 if (reading > maxima[axisNumber]) {
  maxima[axisNumber] = reading;
 }

 // зіставити значення з діапазону аналогового входу у вихідний діапазон:
 reading = map(reading, minima[axisNumber], maxima[axisNumber], 0, range);

 // якщо вихідне значення поза порогом відпочинку, то:
 if (abs(reading - center) > threshold) {
  distance = (reading - center);
 } 

 // вісь Y має бути інвертована, щоб правильно відобразити рухи
 if (axisNumber == 1) {
  distance = -distance;
 }

 // повертає відстань для цієї осі:
 return distance;
}

Повернутись до головної

Коментарі 0

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.