Функція write()

Документація

Клас Server

write()

Записує дані до всіх клієнтів, підключених до сервера. Ці дані надсилають байт або серії байтів.

Синтаксис
server.write(значення)
server.write(буфер, довжина)

Параметри
значення: значення, щоб відправити як одиничний байт (byte або char)
буфер: масив, щоб відправити як серію байтів (byte або char)
довжина: довжина буфера

Повертає
байт
write() повертає число записаних байтів. Його зчитувати необов’язково.

Приклад
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

// конфігурація мережі. шлюз та підмережа є необов'язковими.

 // MAC-адреса шилда:
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; 
// IP-адреса шилда:
byte ip[] = { 10, 0, 0, 177 };  
// адреса шлюзу маршрутизатора:
byte gateway[] = { 10, 0, 0, 1 };
// підмережа:
byte subnet[] = { 255, 255, 0, 0 };

// telnet за замовчуванням на порт 23
EthernetServer server = EthernetServer(23);

void setup()
{
 // ініціалізувати пристрій ethernet
 Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);

 // почати відстежувати клієнтів
 server.begin();
}

void loop()
{
 // якщо вхідний клієнт підключений, байти будуть доступні для зчитування:
 EthernetClient client = server.available();
 if (client == true) {
  // зчитати байти з вхідного клієнта та записати їх
  // до будь-яких клієнтів, підключених до сервера:
  server.write(client.read());
 }
}

Повернутись до головної

Коментарі 0

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.