Функція remotePort()

Документація

Клас EthernetUDP

UDP.remotePort()

Отримує порт віддаленого з’єднання UDP.
Ця функція має бути викликана після UDP.parsePacket().

Синтаксис
UDP.remotePort()

Параметри
нема

Повертає
int: порт з'єднання UDP з віддаленим хостом

Приклад
#include <SPI.h>    
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>

// Введіть MAC-адресу та IP-адресу для Вашого контролера нижче

// IP-адреса залежатиме від Вашої місцевої мережі:

byte mac[] = { 
 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);

unsigned int localPort = 8888;   // локальний порт для прослуховування

// Екземпляр EthernetUDP дозволяє нам надсилати та отримувати пакети через UDP
EthernetUDP Udp;

char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; //буфер для утримання вхідного пакета

void setup() {
 // розпочати Ethernet та UDP:
 Ethernet.begin(mac,ip);
 Udp.begin(localPort);

}

void loop() {

 int packetSize = Udp.parsePacket();
 if(packetSize)
 {
  Serial.print("Отриманий пакет розміром ");
  Serial.println(packetSize);
  Serial.print("З ");
  IPAddress remote = Udp.remoteIP();
  for (int i =0; i < 4; i++)
  {
   Serial.print(remote[i], DEC);
   if (i < 3)
   {
    Serial.print(".");
   }
  }
  Serial.print(", порту ");
  Serial.println(Udp.remotePort());

  // зчитати пакет у packetBufffer
  Udp.read(packetBuffer,UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE);
  Serial.println("Contents:");
  Serial.println(packetBuffer);
 }
}

Повернутись до головної

Коментарі 0

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.