Функція remoteIP()

Документація

Клас EthernetUDP

UDP.remoteIP()

Отримує IP-адресу віддаленого з’єднання.
Ця функція має бути викликана після UDP.parsePacket().

Синтаксис
UDP.remoteIP()

Параметри
нема

Повертає
4 байти: IP-адресу віддаленого з’єднання

Приклад
#include <SPI.h>    
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>

// Введіть MAC-адресу та IP-адресу для Вашого контролера нижче

// IP-адреса залежатиме від Вашої місцевої мережі:

byte mac[] = { 
 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);

unsigned int localPort = 8888;   // локальний порт для прослуховування

// Екземпляр EthernetUDP дозволяє нам надсилати та отримувати пакети через UDP
EthernetUDP Udp;

void setup() {
 // розпочати Ethernet та UDP:
 Ethernet.begin(mac,ip);
 Udp.begin(localPort);
}

void loop() {

 int packetSize = Udp.parsePacket();
 if(packetSize)
 {
  Serial.print("Отримано пакет розміром ");
  Serial.println(packetSize);
  Serial.print("З IP : ");

  IPAddress remote = Udp.remoteIP();
  // надрукувати IP-адресу віддаленого з’єднання
  Serial.print(remote);

  Serial.print(" on port : ");
  // надрукувати порт віддаленого з’єднання
  Serial.println(Udp.remotePort());
 }

}

Повернутись до головної

Коментарі 0

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.