Функція IPAddress()

Документація

IPAddress()


Визначає ІР-адресу. Може використовуватися для оголошення як локальних, так і віддалених адрес.

Синтаксис
IPAddress(адреса)

Параметри
адреса: розділений комою список, що відображає адресу (4 байти, наприклад 192, 168, 1, 1)

Повертає
нічого

Приклад
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

// конфігурація мережі. DNS-сервер, шлюз і підмережі є необов'язковими.

 // MAC-адреса шилда:
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };  

// IP DNS-сервера
IPAddress dnServer(192, 168, 0, 1);
// адреса шлюзу маршрутизатора:
IPAddress gateway(192, 168, 0, 1);
// підмережа:
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

//IP-адреса залежить від вашої мережі
IPAddress ip(192, 168, 0, 2);

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  // ініціалізувати пристрій Ethernet
  Ethernet.begin(mac, ip, dnServer, gateway, subnet);
  //надрукувати IP-адресу
  Serial.print("IP = ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
}

void loop() {
}

Повернутись до головної

Коментарі 0

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.