Функція connect()

Документація

Клас Client

connect()

Підключає до визначеної IP-адреси та порту. Повернене значення визначає успіх або невдачу. Також підтримує запити DNS під час використання доменного імені.

Синтаксис
client.connect()
client.connect(ip, port)
client.connect(URL, port)

Параметри
ip: IP-адреса, до якої підключиться клієнт (масив з 4 байтів)
URL: доменне ім’я, до якого підключиться клієнт (рядок, наприклад:«arduino.cc»)
port: порт, до якого підключиться клієнт (int)

Повертає
Повертає ціле число (1, -1, -2, -3, -4), що вказує на стан підключення:
 • успіх 1;
 • час вийшов -1;
 • недійсний сервер -2;
 • усічено -3;
 • недійсна відповідь -4.

Приклад
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>

byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 10, 0, 0, 177 };
byte server[] = { 64, 233, 187, 99 }; // Google

EthernetClient client;

void setup()
{
 Ethernet.begin(mac, ip);
 Serial.begin(9600);

 delay(1000);

 Serial.println("підключення...");

 if (client.connect(server, 80)) {
  Serial.println("підключено");
  client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.0");
  client.println();
 } else {
  Serial.println("підключення не вдалося");
 }
}

void loop()
{
 if (client.available()) {
  char c = client.read();
  Serial.print©;
 }

 if (!client.connected()) {
  Serial.println();
  Serial.println("відключення");
  client.stop();
  for(;;)
   ;
 }
}

Повернутись до головної

Коментарі 0

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.