Функція available()

Документація

Клас EthernetUDP

available()

Отримайте кількість байтів (символів), доступних для зчитування з буфера. Це дані, які вже надійшли.
Ця функція може бути успішно викликана лише після UDP.parsePacket().
available() переймається з допоміжного класу Stream.

Синтаксис
UDP.available()

Параметри
нема

Повертає
число доступних для зчитування байтів

Приклад
#include <SPI.h>    
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>

// Введіть MAC-адресу та IP-адресу для Вашого контролера нижче

// IP-адреса залежатиме від Вашої місцевої мережі:

byte mac[] = { 
 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);

unsigned int localPort = 8888;   // локальний порт для прослуховування

// Екземпляр EthernetUDP дозволяє нам надсилати та отримувати пакети через UDP

EthernetUDP Udp;

char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; // буфер для утримання вхідного пакета,

void setup() {
 // розпочати Ethernet та UDP:
 Ethernet.begin(mac,ip);
 Udp.begin(localPort);

}

void loop() {

 int packetSize = Udp.parsePacket();
 if(Udp.available())
 {
  Serial.print("Отримано пакет розміром ");
  Serial.println(packetSize);
  Serial.print("З ");
  IPAddress remote = Udp.remoteIP();
  for (int i =0; i < 4; i++)
  {
   Serial.print(remote[i], DEC);
   if (i < 3)
   {
    Serial.print(".");
   }
  }
  Serial.print(", порту ");
  Serial.println(Udp.remotePort());

  // зчитує пакет у packetBufffer
  Udp.read(packetBuffer,UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE);
  Serial.println("Містить:");
  Serial.println(packetBuffer);
 }
}

Повернутись до головної

Коментарі 0

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.