Функція available()

Документація

Клас Client

available()

Повертає число байтів, доступних для зчитування (що є кількістю даних, які були записані до клієнта сервером, до якого він підключений).

available() переймається від допоміжного класу Stream.

Синтаксис
client.available()

Параметри
нема

Повертає
Число доступних байтів.

Приклад
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>

byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 10, 0, 0, 177 };
byte server[] = { 64, 233, 187, 99 }; // Google

EthernetClient client;

void setup()
{
 Ethernet.begin(mac, ip);
 Serial.begin(9600);

 delay(1000);

 Serial.println("підключення...");

 if (client.connect(server, 80)) {
  Serial.println("підключено");
  client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.0");
  client.println();
 } else {
  Serial.println("підключення не вдалося");
 }
}

void loop()
{
 if (client.available()) {
  char c = client.read();
  Serial.print©;
 }

 if (!client.connected()) {
  Serial.println();
  Serial.println("відключення.");
  client.stop();
  for(;;)
   ;
 }
}

Повернутись до головної

Коментарі 0

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.