Цілочисельні константи

Документація

Цілочисельні константи


Цілочисельні константи – це числа, які прямо використовуються в коді, наприклад, 123. За замовчуванням вони інтерпретуються як цілі числа int, проте це можна змінити за допомогою модифікаторів U та L (див. нижче).

Зазвичай цілочисельні константи інтерпретуються як числа у десятковій системі числення, тому для використання інших систем числення необхідно використовувати спеціальні префікси.

Система числення       Приклад  Префікс    Коментар

10 (десяткова)         123     -       -

2 (двійкова)         B1111011   'B'     працює лише з 8-бітними значеннями (0 to 255)
                            робочі символи 0-1 

8 (вісімкова)          0173    "0"     робочі символи  0-7 

16 (шістнадцяткова)       0x7B    "0x"    робочі символи 0-9, A-F, a-f


База десяткової системи числення — 10. Це звичайна математика, з якою усі знайомі. Константи без префіксів вважаються десятковими.

Приклад
101   // те саме, що і 101 у десятковій системі ((1 * 10^2) + (0 * 10^1) + 1)

База двійкової (бінарної) системи числення – 2. Для запису чисел у цій системі використовують лише 0 і 1.

Приклад
B101  // те саме, що і 5 у десятковій системі  ((1 * 2^2) + (0 * 2^1) + 1)

Бінарний префікс можна використовувати лише з числами розмірністю в 1 байт (8 бітів) у діапазоні від 0 до 255 (B11111111). Для запису числа типу int (16 бітів) у бінарній формі використовують наступну операцію:

myInt = (B11001100 * 256) + B10101010;  // B11001100 – старший байт

База вісімкової системи числення – 8. Для запису чисел у цій системі використовують лише цифри від 0 до 7. Вісімкові значення позначають префіксом «0».

Приклад

0101  // те саме, що і 65 у десятковій системі  ((1 * 8^2) + (0 * 8^1) + 1)

Увага! Можна допустити помилку, яку потім важко знайти: випадково поставити нуль перед константою, через що компілятор вважатиме її вісімковою.

База шістнадцяткової системи числення – 16. Для запису чисел у цій системі використовують цифри від 0 до 9 та літери A, B, C, D, E, F, А має значення 10, В – 11, а F, відповідно, — 15. Шістнадцяткові значення позначають префіксом «0х». Зверніть увагу, що літери A-F можна вводити як у верхньому, так і в нижньому (a-f) регістрах.

Приклад

0x101  // те саме, що і 257 у десятковій системі  ((1 * 16^2) + (0 * 16^1) + 1)

U & L модифікатори
За замовчуванням цілочисельні константи інтерпретуються як цілі числа з відповідними обмеженнями. Аби задати цілочисельній константі інший тип даних, поставте після неї:

• 'u' або 'U', аби поставити константу у беззнаковий тип даних. Приклад: 33u

• a 'l' or 'L', аби поставити константу у тип даних long. Приклад: 100000L

• a 'ul' or 'UL', аби поставити константу у тип даних unsigned long. Приклад: 32767ul

Повернутись до головної

Коментарі 0

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.