avatar
Рейтинг
+0.4
 • 0
 • 0
Документація

Конструктор MouseController

USBHost MouseController MouseController є класом для всіх викликів до USBHost, пов’язаних з підключеною мишею. Синтаксис MouseController mouse(usb) Приклад #include...
 • 0
 • 0
Документація

Функція Task()

USBHost Task() Task() опитує підключені USB-пристрої для оновлення їхнього статусу. Примітка: якщо нема активності на підключеному USB-пристрої, task() заблокує всі інші виклики на...
 • 0
 • 0
Документація

Клас USBHost

USBHost Клас USBHost USBHost є базовим класом для всіх викликів, що спираються на зв’язок USB-хост. Коли викликається, ініціалізує USB-контролер. Синтаксис USBHost usb Повернутись...
 • 0
 • 0
Документація

Бібліотека USBHost

USBHost Сумісна лише з Arduino Due Бібліотека USBHost дозволяє платі Arduino Due відображатися як USB-хост, дозволяючи їй взаємодіяти з перифирійними пристроями, як-от USB-миша та...
 • 0
 • 0
Документація

Функція write()

Audio write() Записує аудіосигнал з буфера в DAC0 та DAC1. Синтаксис Audio.write(буфер, довжина) Параметри буфер (short): названий буфер з аудіофайлом довжина (int): число...
 • 0
 • 0
Документація

Функція prepare()

Audio prepare() Готує аудіозразки з названого файлу в аудіобуфер та встановлює гучність. Синтаксис Audio.prepare(буфер, зразки, гучність) Параметри буфер (short): названий буфер, що...
 • 0
 • 0
Документація

Функція begin()

Audio begin() Ініціалізує бібліотеку Audio, вказуючи цільову частоту дискретизації та розмір аудіобуфера. Синтаксис Audio.begin(частота, розмір) Параметри частота (int): частота...
 • 0
 • 0
Документація

Бібліотека Audio

Audio Сумісна лише з Arduino Due Бібліотека Audio надає можливість відтворювати файли .wav з пристрою зберігання, як-от SD-карта. Due використовує піни DAC0 та DAC1, щоб відтворювати...
 • 0
 • 0
Документація

Функція remotePort()

Клас UDP WiFIUDP.remotePort() Отримує порт віддаленого UDP-підключення. Ця функція має бути викликана після UDP.parsePacket() . Синтаксис UDP.remotePort() Параметри нема...
 • 0
 • 0
Документація

Функція remoteIP()

Клас UDP WiFiUDP.remoteIP() Отримує IP-адресу віддаленого підключення. Ця функція має бути викликана після WiFiUDP.parsePacket() . Синтаксис WiFiUDP.remoteIP() Параметри нема...
 • 0
 • 0
Документація

Функція stop()

Клас UDP WiFiUDP.stop() Відключає від сервера. Звільняє будь-які ресурси, що були використані під час UDP-сесії. Синтаксис WiFiUDP.stop() Параметри нема Повертає нічого...
 • 0
 • 0
Документація

Функція flush()

Клас UDP WiFiUDP.flush() Відкидає будь-які байти, які були записані до клієнта, але ще не зчитані. flush() переймається від допоміжного класу Stream . Синтаксис WiFiUDP.flush()...
 • 0
 • 0
Документація

Функція read()

Клас UDP WiFiUDP.read() Зчитує UDP-дані з визначеного буфера. Якщо аргументів не надано, вона поверне наступний символ у буфері. Ця функція може бути успішно викликана лише після...
 • 0
 • 0
Документація

Функція peek()

Клас UDP WiFiUDP.peek() Зчитує байти з файлу без переходу до наступного. Тобто успішні виклики peek() повертатимуть те саме значення, що й кожен наступний виклик read() . Ця функція...