• 0
 • 0
Документація

Складене побітове “і” (&=)

Опис Оператор складене побітове “і” (&=) часто використовується зі змінною та константою, щоб змусити деякі біти у змінній набути статусу LOW (0). Вони часто згадуються у посібниках з...
 • 0
 • 0
Документація

Оператори += , -= , *= , /= , %=

+=, -=, *=, /=, %= Виконують математичні операції над змінною та іншою константою або змінною. Оператори з’єднання мають зручні скорочення для розширеного синтаксису, переліченого нижче....
 • 0
 • 0
Документація

Оператори ++ (інкремент) та -- (декремент)

Опис Збільшення чи зменшення змінної Синтаксис x++; // збільшує x на одиницю і повертає старе значення х ++x; // збільшує x на одиницю і повертає нове значення х x-- ; //...
 • 0
 • 0
Документація

Побітовий зсув вліво та вправо

Побітовий зсув вліво (<<) та вправо (>>) Опис Є два побітові оператори зсуву у C++: оператор зсуву вліво << та оператор зсуву вправо >> . Ці оператори призводять...
 • 0
 • 0
Документація

Побітове “не” (~)

~ Побітовим оператором “не” в C++ є символ тільда ~ . На відміну від & та | , побітовий оператор “не” застосовується до одного операнда справа. Побітове “не” змінює кожен біт на...
 • 0
 • 0
Документація

Побітове “і” (&), побітове “або” (|), побітове виключальне “або” (^)

Побітові оператори виконують обчислення на бітовому рівні змінних. Вони допомагають вирішувати широке коло поширених проблем програмування. Побітове “і” (&) Побітовий оператор “і” в C++...
 • 0
 • 0
Документація

Вказівники доступу & (посилання) та *(розіменування)

& та * Вказівники є одними з найскладніших елементів у вивченні C для початківців. Можливо написати більшість скетчів на Arduino, не використовуючи вказівники. Однак для роботи з певними...
 • 0
 • 0
Документація

Логічні оператори

Ці оператори можуть використовуватися всередині умови оператора if . && (логічне “і”) Істина, лише коли обидва операнди правдиві, наприклад, вираз if (digitalRead(2) == HIGH &&...
 • 0
 • 0
Документація

Оператори порівняння та if

if (умова) та ==, !=, <, > (оператори порівняння) Функція if , яка використовується в поєднанні з операторами порівняння, перевіряє, чи було досягнуто певну умову, наприклад, чи введені...
 • 0
 • 0
Документація

% (частка від ділення)

% Опис Обчислює залишок, коли одне число ділиться на інше. Оператор корисний для зберігання змінної в межах певного діапазону (наприклад, розмір масиву). Синтаксис result =...
 • 0
 • 0
Документація

Додавання, віднімання, множення та ділення

Опис Ці оператори повертають суму, різницю, добуток або частку (відповідно) двох операндів. Результат операції залежатиме від типу даних операндів, наприклад, 9 / 4 дає два, бо у 9 і 4 тип даних...
 • 0
 • 0
Документація

= (оператор присвоювання)

= оператор присвоювання (одиничний знак рівності) Присвоює змінній зліва від знаку рівності значення виразу чи змінної справа від знаку рівності. Одиничний знак рівності у мові...
 • 0
 • 0
Документація

#include

#include #include використовується, щоб включити зовнішні бібліотеки у скетч. Це дає програмісту доступ до великої групи стандартних бібліотек C (груп готових функцій), а також бібліотек,...
 • 0
 • 0
Документація

#define

#define #define є зручним елементом C, який дозволяє програмісту присвоїти ім’я постійному значенню до компіляції програми. Визначені константи в Arduino не займають програмну пам’ять на чіпі....