Оператори += , -= , *= , /= , %=

Документація

+=, -=, *=, /=, %=


Виконують математичні операції над змінною та іншою константою або змінною. Оператори з’єднання мають зручні скорочення для розширеного синтаксису, переліченого нижче.
Синтаксис

x += y;  // дорівнює виразу x = x + y;
x -= y;  // дорівнює виразу x = x - y; 
x *= y;  // дорівнює виразу x = x * y; 
x /= y;  // дорівнює виразу x = x / y; 
x %= y; // дорівнює виразу x = x % y;


Параметри

x: будь-який тип змінної

y: будь-який тип змінної або константа

Приклади

x = 2;
x += 4;   // x тепер містить 6
x -= 3;   // x тепер містить 3
x *= 10;   // x тепер містить 30
x /= 2;   // x тепер містить 15
x %= 5;   // x тепер містить 0


Повернутись до головної

Коментарі 0

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.