• 0
 • 0
Документація

sizeof()

sizeof() Оператор sizeof повертає число байтів у типі змінної або число байтів, що займає масив. Синтаксис sizeof(змінна) Параметри змінна: будь-який тип змінної або масив...
 • 0
 • 0
Документація

const

const keyword Ключове слово const позначає константу. Це специфікатор змінної, який модифікує її поведінку, роблячи придатною лише для читання. Це означає, що змінна може бути використана як і...
 • 0
 • 0
Документація

volatile

volatile keyword volatile — це ключове слово, відоме як специфікатор змінної. Він зазвичай використовується перед типом даних змінної, щоб змінити спосіб, яким компілятор і подальша програма...
 • 0
 • 0
Документація

static

static Ключове слово static використовується для створення змінних, видимих лише одній функції. Але на відміну від локальних змінних, які створюються і знищуються щоразу, як викликається...
 • 0
 • 0
Документація

Область видимості змінної

Змінні у мові програмування C, які використовує Arduino, мають властивість під назвою «область видимості» . Це відрізняється від ранніх версій мов програмування на кшталт BASIC, в яких усі змінні...
 • 0
 • 0
Документація

float()

float() Конвертує значення у тип даних float . Синтаксис float(x) Параметри x: значення будь-якого типу Повертає float Примітки Перейдіть за посиланням...
 • 0
 • 0
Документація

long()

long() Конвертує значення у тип даних long . Синтаксис long(x) Параметри x: значення будь-якого типу Повертає long Повернутись до головної
 • 0
 • 0
Документація

word()

word() Конвертує значення у тип даних word або створює слово з двох байтів. Синтаксис word(x) word(h,l) Параметри x: значення будь-якого типу h: старший...
 • 0
 • 0
Документація

int()

int() Конвертує значення у тип даних int . Синтаксис int(x) Параметри x: значення будь-якого типу Повертає int Повернутись до головної
 • 0
 • 0
Документація

byte()

byte() Конвертує значення у тип даних byte . Синтаксис byte(x) Параметри x: значення будь-якого типу Повертає byte Повернутись до головної
 • 0
 • 0
Документація

char()

char() Конвертує значення у тип даних char . Синтаксис char(x) Параметри x: значення будь-якого типу Повертає char Повернутись до головної
 • 0
 • 0
Документація

Масиви

Масиви Масиви — це колекція змінних, до яких надається доступ індексним номером. Масиви у мові програмування C, на якій засновано Arduino, можуть бути складними, але використання простих масивів...
 • 0
 • 0
Документація

string - масив символів

string Текстові рядки можуть бути представлені двома способами. Можна використовувати тип даних String , який є ядром від версії 0019, або видати рядок з масиву типу char та припинити...
 • 0
 • 0
Документація

double

double Подвійна точність чисел з рухомою комою. На Uno та інших платах на основі ATMEGA займає 4 байта. Тобто на них немає приросту в точності у double порівняно з float . На Arduino...