static

Документація

static


Ключове слово static використовується для створення змінних, видимих лише одній функції. Але на відміну від локальних змінних, які створюються і знищуються щоразу, як викликається функція, змінні static продовжують існувати і після виклику функції, зберігаючи свої дані між викликами функцій.

Змінні, оголошені як static, будуть створені та ініціалізовані при першому виклику функції.

Приклад

#define randomWalkLowRange -20
#define randomWalkHighRange 20
int stepsize;
int thisTime;
int total;

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
}

void loop()
{    // тестує функцію randomWalk
 stepsize = 5;
 thisTime = randomWalk(stepsize);
 Serial.println(thisTime);
  delay(10);
}

int randomWalk(int moveSize){
 static int place;   // оголошується static - значення зберігаються між викликами, але функції не здатні їх змінювати

 place = place + (random(-moveSize, moveSize + 1));

 if (place < randomWalkLowRange){          // перевірити верхні та нижні обмеження
  place = place + (randomWalkLowRange - place);   // відображати номер в позитивному напрямку
 }
 else if(place > randomWalkHighRange){
  place = place - (place - randomWalkHighRange);   // відображати номер в негативному напрямку }

 return place;
}


Повернутись до головної

Коментарі 0

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.