• 0
 • 0
Документація

Коментарі

Коментарі /* */ Коментарі /* */ — це рядки програми, які використовуються, щоб повідомити собі або іншим про те, як працює програма. Вони ігноруються компілятором і не експортуються в...
 • 0
 • 0
Документація

; (крапка з комою)

; Використовується, щоб закінчити команду. Приклад int a = 13; Порада Забувши додати крапку з комою в кінці рядка, отримаєте помилку компіляції. Пояснення помилки може бути...
 • 0
 • 0
Документація

{} (фігурні дужки)

{} Фігурні дужки (або просто дужки) є значною частиною мови програмування C. Вони використовуються в кількох різних конструкціях, наведених нижче, та іноді можуть бентежити початківців....
 • 0
 • 0
Документація

Оператор goto

goto Переміщає програмний потік до маркованої точки у програмі. Синтаксис label: goto label; // надсилає програмний потік до маркованого значення Порада Використання goto не...
 • 0
 • 0
Документація

Оператор return

return Припинити виконання функції і повернути значення з функції у функцію, що викликається, якщо потрібно. Синтаксис return; return value; // обидві форми дійсні Параметри...
 • 0
 • 0
Документація

Оператор continue

continue Оператор continue пропускає решту операторів у поточному кроці циклу ( do , for або while ). Замість них тестується вираз умови циклу, і це відбувається на кожному наступному кроці...
 • 0
 • 0
Документація

Оператор break

break Оператор break використовують для того, щоб можна було вийти з циклів do , for чи while , не чекаючи виконання умов виходу. Його також використовують для виходу з оператора switch ....
 • 0
 • 0
Документація

Оператор do...while

do — while Цикл do працює так само, як і цикл while . Єдина відмінність у тому, що умова тестується вкінці циклу, тому цикл do завжди виконуватиметься мінімум один раз. do { //...
 • 0
 • 0
Документація

Оператор while

while Оператор while виконуватиметься безперервно і безкінечно доти, доки вираз у круглих дужках, (), не почне дорівнювати ХИБНО (false). Щось має змінювати значення тестованої змінної, інакше...
 • 0
 • 0
Документація

Оператор switch...case

switch / case Подібно до оператора if , оператор switch...case контролює потік програм, визначаючи, який саме код виконуватиметься у різних умовах. switch...case порівнює значення змінної...
 • 0
 • 0
Документація

Оператор for

for Оператор for використовується для повторення блоку операторів, поміщених у фігурні дужки. Лічильник збільшення зазвичай використовується для збільшення і завершення циклу. Оператор for...
 • 0
 • 0
Документація

Оператор if...else

if / else Оператор if/else дозволяє краще контролювати перебіг виконання коду, ніж базовий оператор if , оскільки дозволяє групувати кілька if-виразів. Наприклад, якщо введене значення менше...
 • 0
 • 0
Документація

Оператор керування if

if (умова) and ==, !=, <, > (оператори порівняння) Оператор if , який зазвичай використовують у поєднанні з оператором порівняння, тестує, чи виконуються певні умови, наприклад, чи...
 • 0
 • 0
Документація

Функція loop()

loop() Після запуску функції setup() , яка вводить і задає значення, функція loop() («петля» в перекладі з англ.) робить саме те, що й означає її ім’я, — запускає цикл, дозволяючи програмі...