• 0
 • 0
Документація

float

float Тип даних для чисел з рухомою комою, число, яке має десятковий розділювач. Числа з рухомою комою часто використовуються, щоб відображати аналогові та безперервні значення, адже вони мають...
 • 0
 • 0
Документація

short

short short — це 16-бітний тип даних. На платах Arduino (на базі ATMega та ARM) тип даних short зберігає 16-бітне (2-байтове) значення. Це надає діапазон від -32768 до 32767 (мінімальне...
 • 0
 • 0
Документація

unsigned long

unsigned long Змінні unsigned long — це змінні розширеного розміру для зберігання чисел, містять 32 біти (4 байти). На відміну від звичайних, беззнакові змінні long не зберігатимуть...
 • 0
 • 0
Документація

long

long Змінні long — це розширений розмір змінних для зберігання чисел. Зберігається 32 біти (4 байти), від -2147483648 до 2147483647. Якщо здійснювати математичні операції з цілими,...
 • 0
 • 0
Документація

word

word На Arduino та інших платах на основі ATMEGA word зберігає 16-бітне беззнакове число. На Due та Zero зберігається 32-бітне беззнакове число. Приклад word w = 10000;...
 • 0
 • 0
Документація

unsigned int

unsigned int На Uno та інших платах на основі ATMEGA дані типу unsigned int (беззнакові цілі) ті ж самі, що й дані типу int , в яких вони зберігають 2-байтові значення. Замість його, щоб...
 • 0
 • 0
Документація

int

int Цілі — основний тип даних для зберігання чисел. На Arduino Uno (та інших платах на базі ATMega) int зберігає 16-бітне (2-байтове) значення. Це надає діапазон від -32768 до 32767...
 • 0
 • 0
Документація

byte

byte Байт зберігає 8-бітне беззнакове число від 0 до 255. Приклад byte b = B10010; // "B" є двійковим форматером (B10010 = 18 у десятковій системі) Повернутись до...
 • 0
 • 0
Документація

unsigned char

unsigned char Беззнаковий тип даних, який займає 1 байт пам'яті. Так само, як і тип даних byte . Тип даних unsigned char кодує числа від 0 до 255. Для витриманості стилю...
 • 0
 • 0
Документація

char

char Тип даних, який займає 1 байт пам’яті, яка зберігає значення символу. Символьні літерали записуються в одинарних лапках, наприклад: ‘A’ (для декількох символів — рядків — використовуються...
 • 0
 • 0
Документація

boolean

Boolean Boolean містить одне з двох значень, true чи false . (Кожна змінна boolean займає один байт пам'яті.) Приклад int LEDpin = 5; // світлодіод на піні 5 int switchPin...
 • 0
 • 0
Документація

Void

void Ключове слово void використовується лише при оголошенні функції. Це вказує на те, що функція не має повертати ніякої інформації до функції, з якої вона була викликана. Приклад:...
 • 0
 • 0
Документація

Константи

Константи Константи — це попередньо визначені вирази в мові Arduino. Вони використовуються, щоб програми було легше читати. Константи класифікуються по групах: Визначення логічних рівнів:...
 • 0
 • 0
Документація

Складене побітове “чи” (|=)

|= Оператор складене побітове “чи” ( |= ) часто використовується для змінної та константи, щоб “встановити” (до 1) певні біти у змінній. Синтаксис x |= y; // рівне x = x | y;...